You are here: Trang Chủ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA CX070

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA CX070

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : LAP-CX070

- Bán Kính  : 73 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA BX125

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA BX125

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : LAP-BX125

- Bán Kính  : 83 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA BX175

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA BX175

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : LAP-BX175

- Bán Kính  : 101 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA AX210

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA AX210

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : LAP-AX210

- Bán Kính  : 131 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA DX250

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG LIVA DX250

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : LAP-DX250

- Bán Kính  : 146 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

ĐẾM SÉT LIVA SLC - LX01

ĐẾM SÉT LIVA SLC - LX01

- Xuất xứ  : THỔ NHĨ KỲ

- Model  : SLC - LX01

- Số đếm  : 0-999999

- Bảo hành  : 12 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG GROMOSTAR G25

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG GROMOSTAR G25

- Xuất xứ  : PHÁP

- Model  : G25

- Bán Kính  : 120 mét

- Bảo hành  : 24 tháng

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG GROMOSTAR G35

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG GROMOSTAR G35

- Xuất xứ  : PHÁP

- Model  : G35

- Bán Kính  : 134 mét

- Bảo hành  : 24 tháng

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST60-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST60-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : LA-ST60-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST40-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST40-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : RM-ST40-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST60-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST60-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : RM-ST60-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST300-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST300-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : LA-ST300-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

MODUL CẮT SÉT NGUỒN ĐIỆN LEPS MDD

MODUL CẮT SÉT NGUỒN ĐIỆN  LEPS MDD

- Xuất xứ : LEPS - ANH

- Model : MDD

- Chức năng: Cắt Sét Nguồn

- Bảo hành: 12 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST180-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST180-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : LA-ST180-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST240-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER LA-ST240-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : LA-ST240-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST180-3Y2

LAN TRUYỀN SINETAMER RM-ST180-3Y2

- Xuất xứ  : SINETAMER - USA

- Model    : RM-ST180-3Y2

- Chức năng: Cắt Lọc Sét Nguồn

- Bảo hành: 60 tháng thay mới

Hóa chất SAN EARTH

Hóa chất SAN EARTH

Hóa chất SAN EARTH
Nhãn hiệu: SANKOSHA
Xuất xứ: JAPAN
Trọng lợng : 25kg

Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa bằng cây đồng vàng đặc:

- Nguyên liệu: Đồng cây tròn, hàn lượng đồng từ 50-70%.
- Kích thước cọc: D16, D18, D20,... Chiều dài tùy ý. - Sử dụng trong các công trình c...

Khuôn hàn hoá nhiệt

Khuôn hàn hoá nhiệt

Khuôn và tay cầm cho hàn hoá nhiệt.
Dùng cho cáp 25-180

CÁP ĐỒNG TRẦN THOÁT SÉT

CÁP ĐỒNG TRẦN THOÁT SÉT

- Xuất xứ  : Việt Nam - CADIVI

- Model  : CÁP

- Tiết diện  : 35-120

- Đơn vị tính  : Mét

CỌC ĐỒNG TIẾP ĐỊA

CỌC ĐỒNG TIẾP ĐỊA

- Xuất xứ  : Việt Nam - INDIA

- Model  : Cọc Đồng

- Tiết diện  : 14-20

- Đơn vị tính  : Cọc

HOÁ CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

HOÁ CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

- Xuất xứ  : SUNLIGHT - CHINA

- Model  : SWL-I

- Cân nặng  : 12.5 kg

- Đơn vị tính  : Bao

ỐC CÀ NA SIẾT CÁP

ỐC CÀ NA SIẾT CÁP

- Xuất xứ  : Việt Nam

- Model  : Cà Na

- Tiết diện  : 6-120

- Đơn vị tính  : Con

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V46

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V46

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V46

- Công Xuất  : 33.1 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V20

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V20

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V20

- Công Xuất  : 8.6 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V30

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V30

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V30

- Công Xuất  : 8.6 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V52

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V52

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V52

- Công Xuất  : 30 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V72

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V72

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V72

- Công Xuất  : 30 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V82

MÁY BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V82

- Xuất xứ  : TOHATSU - JAPAN

- Model  : V82

- Công Xuất  : 4 0.5 kW

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX-60HP

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX-60HP

- Xuất xứ  : PENTAX -ITALY

- Động cơ  :  Điện

- Công Xuất  : 60HP - 3900 W

- Bảo hành  : 12 tháng

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX-50HP

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX-50HP

- Xuất xứ  : PENTAX -ITALY

- Động cơ  :  Điện

- Công Xuất  : 50HP

- Bảo hành  : 12 tháng

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT3

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT3

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MT3

- Loại : C O2 - 3KG

- Loại: Xách tay

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT2

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT2

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MT2

- Loại : C O2 - 2KG

- Loại: Xách tay

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT5

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT5

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MT5

- Loại : C O2 - 5KG

- Loại: Xách tay

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT24

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 MT24

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MT24

- Loại : C O2 - 24KG

- Loại: Xe kéo

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ2

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT  MFZ2

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MFZ2

- Loại : BỘT - 2KG

- Loại: Xách Tay

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ1

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT  MFZ1

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MFZ1

- Loại : BỘT - 1KG

- Loại: Xách Tay

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ4

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT  MFZ4

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MFZ4

- Loại : BỘT - 4KG

- Loại: Xách Tay

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT MFZ8

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT  MFZ8

- Xuất xứ : CHINA

- Model : MFZ8

- Loại : BỘT - 8KG

- Loại: Xách Tay

CAMERA PANASONIC SP-CFR602

CAMERA PANASONIC SP-CFR602

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : ANALOG

- Model  : SP-CFR602

 

CAMERA PANASONIC SP-CPR604

CAMERA PANASONIC SP-CPR604

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : ANALOG

- Model  : SP-CPR604

 

CAMERA PANASONIC SP-CFR604

CAMERA PANASONIC SP-CFR604

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : ANALOG

- Model  : SP-CFR604

 

CAMERA PANASONIC SP-CPR603

CAMERA PANASONIC SP-CPR603

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : ANALOG

- Model  : SP-CPR603

 

CAMERA PANASONIC K-EF134L02

CAMERA PANASONIC K-EF134L02

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : IP

- Model  : K-EF134L02

 

CAMERA PANASONIC K-EF134L03

CAMERA PANASONIC K-EF134L03

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : IP

- Model  : K-EF134L03

 

CAMERA PANASONIC K-EW114L03

CAMERA PANASONIC K-EW114L03

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : IP

- Model  : K-EW114L03

 

CAMERA PANASONIC K-EW114L06

CAMERA PANASONIC K-EW114L06

- Xuất xứ  : PANASONIC

- Loại  : IP

- Model  : K-EW114L06

 

KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG SIGMA R-40 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 18:15

- Xuất xứ  : TÂY BAN NHA

- Model  : SIGMA R-40

- Bán Kính  : 92 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 
HOÁ CHẤT RESLO ÚC

Đọc thêm...
 
KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG SIGMA S25P PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 18:15

- Xuất xứ  : TÂY BAN NHA

- Model  : SIGMA S-25P

- Bán Kính  : 59 mét

- Bảo hành  : 12 tháng

LAST_UPDATED2
Đọc thêm...
 
THUỐC HÀN HOÁ NHIỆT

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

CÔNG TY TNHH THÁI PHÁT THỊNH

“NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP-THIẾT BỊ CHO SỰ AN TOÀN CỦA BẠN“

Địa Chỉ : 79/83/53 Bùi Quang Là , Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Tel:(84-8)38 311 003 - (84-8)66 79 00 20 Fax :(84-8)62 89 20 26

Email: info@thaiphatthinh.com Website : http://thaiphatthinh.com

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MÁY CHIẾU
MÁY IN FAX SCAN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

hotline : 09 64 9999 54

KINH DOANH

Đoàn Thái  : 0907872007

Đoàn  Bình : 0979745365

KỸ THUẬT - BẢO HÀNH

Trần Trường :0963314496

KẾ TOÁN

Trần Duyên : 08.38311003

KHÁCH TRỰC TUYÊN

Hiện có 28 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

KIM THU SÉT SIGMA

KIM THU SÉT LIVA

HÀN HOÁ NHIỆT

CÁP ĐỒNG BỆN