Đầu dò nhiệt gia tăng D9000 T A1R

Đầu dò nhiệt gia tăng, (không bao gm đế) D9000 T A1R

- Tiêu chuẩn : EN54-7

- Nguồn cấp : 9 -30 vdc

- Dòng tình trạng báo động : 20 mA / 24Vdc

- Dòng làm việc : <= 130 ma

- Xuất xứ: Made in EU