Tủ báo cháy 4 kênh FP9000 - 4

Trung tâm báo cháy 4 kênh, LCD, (không bao gồm acquy)

Tủ báo cháy 4 kênh LCD FP9000-4

- Tiêu chuẩn : EN54-2 , EN544-4

- Số đàu dò :  Tối đa 32 đàu dò / 1 kênh

- Hiển thị : màn hình LCD

- Hiển thị đa ngôn ngữ.

- Khả năng lưu trữ : 1200 sự kiện

 - Xuất xứ: Made in EU