Chống Sét Trực Tiếp Ra Sao ?

Chống sét trực tiếp bài 2 .

Thiết kế, lắp đạt chống sét như thế nào ?

Chúng ta cùng xem video sau để biết được nguyên lý cũng như cách phòng tránh nha.