Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell

Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell

Mã hàng: KW 45, 65, 90, 115, 150, 200
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UL của Mỹ về chất lượng mối hàn.
Đặc tính thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell:

+ Khả năng bắt lửa đốt nhanh chóng
+ Mối hàn không bị rỗ
+ Liên kết dạng phân tử
+ Lượng đồng trong thuốc cao
+ Mối hàn được kiểm tra nhiều tiêu chuẩn
+ Tiết kiệm chi phí, yếu tố an toàn cao, giá cả hợp lý.